Nabór uzupełniający FIO

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH PROJEKTU MIKRODOTACJE 2018

powiaty:wałecki, świdwiński, szczecinecki, drawski, łobeski

 

Informujemy, że od dnia 04.09.2018 do 21.09.2018 do godz. 15:30 trwa nabór uzupełniający dla:

  1. Młodej organizacji pozarządowej, zgodnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.1), która prowadzi działania na terenie jednego z powiatów objętego programem: wałeckim, świdwińskim, szczecineckim, drawskim, łobeskim;
  2. Grupy nieformalnej z Patronem, zgodnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.2), w jej skład muszą wchodzić nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów objętego programem:  wałecki, świdwiński, szczecinecki, drawski, łobeski.

Komisja Oceny Wniosków zbierze się w terminie 24-28.09.2018.

Termin realizacji projektów: od 01.10.2018 do 10.12.2018.  Minimalna długość realizacji projektu  wynosi minimum 1 miesiąc kalendarzowy.

Po wypełnieniu wniosku, należy zapisać go w formacie .pdf , przesłać w formie elektronicznej na adres: mikro2018@ndsfund.org  (pkt. 6.1.2. oraz 6.1.3.)  w nieprzekraczalnym terminie do 21.09.2018 do godz. 15:30. W tytule maila należy wpisać : „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE 2018 ”.

Aktualny Regulamin i wniosek w załączeniu.

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO MIKRODOTACJE 2018 AKTUALIZACJA 3.09.2018

zalacznik-nr-1-formularz-wniosku-o-dofinansowanie-w-konkursie-funduszu-inicjatyw-obywatelskich-mikrodotacje-2018-3

 

 

Skip to content