WIZYTA STUDYJNA

W dniu 06 września w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. gościliśmy wizytę studyjną
z województwa kujawsko-pomorskiego organizowaną przez Kujawsko Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”. W wizycie studyjnej uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego województwa. Spotkanie dotyczyło działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego oraz funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej z którymi współpracuje OWES. Prelekcje prowadzili nasi doradcy Piotr Kobus oraz Piotr Mosiołek. Podczas spotkania przedstawiono główne cele
i założenia funkcjonowania ośrodka. Pokazano dobre praktyki funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych
oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej. Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość zobaczyć jak funkcjonuje pobliska Spółdzielnia Socjalna „Nowa Przystań” zatrudniająca osoby niepełnosprawne oferująca usługi pralnicze oraz usługi maglowania.

Skip to content