ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 5/ZP/KARR/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest dostawa 3 szt. niszczarek dokumentów dla potrzeb własnych Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Skip to content