ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 6/ZP/KARR/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych i szafy kablowej dla potrzeb KARR S. A.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

Skip to content