Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 10/ZP/KARR/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

usługa okresowego przeglądu i konserwacji sprzętu ppoż. w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

informacja o rozstrzygnieciu postepowania

Skip to content