Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/REW/2018 – Postępowanie uzupełniające

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/REW/2018 – Postępowanie uzupełniające

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18) zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej  dla Obszaru 3 woj. zachodniopomorskiego obejmującego gminy Chociwel – Ińsko – Suchań.

Okres zaangażowania: od 02.01.2019 r. do 31.12.2021 r. (36 m-cy)

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl w terminie do dnia 24 grudnia 2018 r., godz. 15:30.

 

zapytanie nr 1zp.rew.2018

Rewitalizacja_Animatorzy_Zapytanie_Uzupełniające

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 1_Uzupełniające

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 2_Uzupełniające

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 3_Uzupełniające

 

 

Skip to content