Rozstrzygnięcie postępowania Nr 1/ZP/REW/2018 – Postępowanie uzupełniające

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 1/ZP/REW/2018 – Postępowanie uzupełniające

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18) dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu uzupełniającym na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

 

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej dla obszaru nr 3  obejmującego następujące gminy województwa zachodniopomorskiego:

 

3) Chociwel – Ińsko – Suchań

 

Do pobrania informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Skip to content