Zaproszenie do składania ofert nr 2/ZP/KARR/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

usługa okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie i budynku kotłowni

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: PRZEGLĄD KOMINIARSKI

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

KARR_SA_Zapytanie ofertowe_przegląd kominiarski

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_przegląd kominiarski

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_przegląd kominiarski

Załącznik nr 3 – Wzór zlecenia_przegląd kominiarski

Skip to content