Informacja o unieważnieniu postępowania nr 4/ZP/KARR/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 4/ZP/KARR/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że ogłoszone w dn. 4.02.2019 r  postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro netto na:

Dostawę 1 szt. fabrycznie nowego, kolorowego, wielofunkcyjnego urządzenia drukującego formatu A3 (kopiarka, drukarka, skaner) z 6 szt. materiałów eksploatacyjnych (tonerów),

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Z UWAGI NA PRZEKROCZENIE BUDŻETU ZADANIA

W najbliższym czasie Zamawiający opublikuje ogłoszenie na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego o innych parametrach.

Zamówienie dotyczy projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18).

Skip to content