Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 2

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wzamieszcza poniżej wyniki postępowania o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro.

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, kolorowego, wielofunkcyjnego urządzenia drukującego formatu A4 (kopiarka, drukarka, skaner) z 6 szt. materiałów eksploatacyjnych (tonerów).

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 2

Skip to content