INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wybór wykonawcy usług szkoleniowych (trenerów) dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

do realizacji jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

SPEKTRUM Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski

Koszalin, ul. Jantarowa 26

Skip to content