Zaproszenie do składania ofert Nr 7/ZP/SPOŁ/2019

Zaproszenie do składania ofert Nr 7/ZP/SPOŁ/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Program społecznik na lata 2019-2021” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, monochromatycznego, wielofunkcyjnego urządzenia drukującego formatu A4 (kopiarka, drukarka, skaner) z 11 szt. materiałów eksploatacyjnych (tonerów).

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r., godz. 15:30

W tytule e-maila proszę umieścić zapis:7/ZP/SPOŁ/2019 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

 

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

Skip to content