Zaproszenie do składania ofert Nr 8/ZP/SPOŁ/2019

Zaproszenie do składania ofert Nr 8/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Program społecznik na lata 2019-2021” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

dostawa materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn.  „Program Społecznik na lata 2019-2021” zgodnych ze specyfikacją zawartą w zapytaniu.

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r., godz. 15:30

W tytule e-maila proszę umieścić zapis:8/ZP/SPOŁ/2019 MATERIAŁY BIUROWE

 

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

zapytanie ofertowe MATERIAŁY BIUROWE

Skip to content