Zaproszenie do składania ofert Nr 5/ZP/SPOŁ/2019

 

Zaproszenie do składania ofert Nr 5/ZP/SPOŁ/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Zakup kompletu  materiałów promocyjnych dla personelu w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zgodnie ze  specyfikacją.

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r., godz. 15:30

W tytule e-maila proszę umieścić zapis:5/ZP/SPOŁ/2019 MATERIAŁY PROMOCYJNE

 

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

zapytanie ofertowe -mat.promocyjne

Skip to content