Zaproszenie do składania ofert nr 4/ZP/REWI/2019

Zapytanie ofertowe nr 4/ZP/REWI/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: k.wlodyka@karrsa.pl  w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. godz. 15:30.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: REWITALIZACJA – MATERIAŁY PROMOCYJNE

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami

AKTUALIZACJA- zapytanie ofertowe mat. promocyjne

 

Skip to content