ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 7/ZP/KARR/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych dla potrzeb KARR S. A:

 

1)  Zadanie nr 1 – Dostawa 22 szt. systemowych mebli biurowych.

2)  Zadanie nr 2 – Dostawa 6 szt. systemowych mebli biurowych.

3)  Zadanie nr 3 – Dostawa 6 szt. krzeseł biurowych.

4)  Zadanie nr 4 – Dostawa 5 szt. krzeseł konferencyjnych.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Skip to content