Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/SPOŁ/2019 – postępowanie uzupełniające

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA  2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu uzupełniającym na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 750 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego/Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” na województwa zachodniopomorskiego:

 

  1. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski – 1 osoba.

Ofertę wraz z załącznikami  należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2019-2021 – ANIMATORZY POSTEPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Do pobrania zapytanie ofertowe- postepowanie uzupełniające wraz  z załącznikami.

załaczniki do zapytania Animatorzy-postepowanie uzupełniające

zapytanie Animatorzy-postepowanie uzupełniające

Skip to content