Rozstrzygnięcie postępowania uzupełniającego Nr 1/ZP/SPOŁ/2019 z dnia 18.04.2019r.

Rozstrzygnięcie postępowania uzupełniającego  Nr 1/ZP/SPOŁ/2019 z dnia 18.04.2019r.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu  uzupełniającym  nr 1/ZP/SPOŁ/2019 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  NA LATA 2019-2021”  na terenie województwa zachodniopomorskiego:

  1. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski – 1 osoba.

Do pobrania informacja o rozstrzygnięciu postępowania uzupełniającego.

informacja o rozstrzygnięciu postępowania uzupełniającego.

Skip to content