Rozstrzygnięcie postępowania Nr 5/ZP/SPOŁ/2019

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 5/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego
pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu
nr 5/ZP/SPOŁ/2019 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa kompletu materiałów promocyjnych z oznakowaniem w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM  SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”.

 

Do pobrania informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

informacja o rozstrzygnięciu postępowania _mat. promocyjne

Skip to content