Rozstrzygnięcie postępowania Nr 7/ZP/SPOŁ/2019

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 7/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego
pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu
nr 7/ZP/SPOŁ/2019 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, monochromatycznego, wielofunkcyjnego urządzenia drukującego formatu A4 (kopiarka, drukarka, skaner) z 11 szt. materiałów eksploatacyjnych (tonerów) niezbędnych dla realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM  SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”.

 

Do pobrania informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

informacja o rozstrzygnięciu postępowania _drukarka

Skip to content