Dotyczy postępowania Nr 4/ZP/SPOŁ/2019

Dotyczy postępowania Nr 4/ZP/SPOŁ/2019

W związku z rezygnacją firmy Mediaevent Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków, z realizacji przedmiotu zamówienia Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż zamówienie  zgodne z zapytaniem ofertowym Nr 4/ZP/SPOŁ/2019, zostanie udzielone firmie: 

POLIGRAFIA NOT Piotr Wierzbiński,

ul. M. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów

za cenę  2 337,00 zł brutto.

 

 

Skip to content