Informacja o unieważnieniu postępowania nr 9/ZP/SPOŁ/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 9/ZP/SPOŁ/2019
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że ogłoszone w dniu 16.04.2019 r. postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na:
Obsługę mediów społecznościowych przy realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Program Społecznik na lata 2019 – 2021”
ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Z UWAGI NA ZMIANY W BUDŻECIE ZADANIA

W najbliższym czasie Zamawiający opublikuje ogłoszenie na obsługę mediów społecznościowych  o innych parametrach.

 

 

Skip to content