Zapytanie ofertowe 6/ZP/US/REWI/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie

przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

 

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego o tytule „Rozbudowa, remont i wyposażenie nowego pomieszczenia Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu znajdującej się przy ul. Szkolnej 2” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępna pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail : m.ziminski@karrsa.pl

6 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

6 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

6 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowgo

6 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 

 

 

Skip to content