Zapytanie ofertowe 9/ZP/US/REWI/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie

przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

 

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego o tytule „Budowa placu zabaw i miejsca do wspólnego grillowania dla dzieci i dorosłych” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępna pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail : m.ziminski@karrsa.pl

9 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

9 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

9 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowgo

9 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Skip to content