Głosowanie na Regionalne Inicjatywy Obywatelskie

Zaczynamy głosowanie na Regionalne Inicjatywy Obywatelskie.

Głosujemy na platformie elektronicznej:
https://pomorzezachodnie.wybiera.pl/Budzet

Można oddać 1 głos na regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu powiatowym i 3 głosy na regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu regionalnym.
Warunkiem przyznania wsparcia finansowego na regionalną inicjatywę obywatelską jest oddanie w głosowaniu internetowym na wskazanej przez Operatora platformie elektronicznej:
a) minimum 400 głosów na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu regionalnym,
b) minimum 0,3% głosów mieszkańców danego powiatu (wg danych GUS na stan 31.12.2018r.) na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu powiatowym, przy założeniu minimum 400 głosów dla Miasta Szczecin.

Zapraszamy do głosowania!!! 

 

Skip to content