Promocja działań w ramach Programu Społecznik

 

Promocja działań w ramach Programu Społecznik
na lata 2019-2021

Realizatorzy mają obowiązek informowania wszystkich interesariuszy o źródle finansowania poprzez stosowania nazwy „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”.

Na materiałach powinno zostać umieszczone logo Pomorza Zachodniego, logo Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz nazwa „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”. Powinny one się znaleźć na wszystkich materiałach związanych z realizacją projektu, w szczególności promocyjnych, informacyjnych , szkoleniowych, edukacyjnych, a także na zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Obowiązek informacyjny w zakresie stosowanej nazwy i oznakowania dotyczy również stron internetowych Realizatorów i portali społecznościowych wraz z aktywnym linkiem: (#PomorzeZachodnie,#Społecznik,#ProgramSpołecznik,#KARR).

Naklejka na sprzęt

Opis dokumentów finansowo-ksiegowych

Porozumienie-wolontariatu-wraz-z-kartą-godzin-pracy-wolontariusza REALIZATOR

Logotyp

spolecznik_plansza-1080×1920

program społecznik

 

Skip to content