ZAPYTANIE OFERTOWE 7/ZP/SZOWES/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 13 aparatów telefonicznych do projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

zapytanie telefony

telefony zapytanie

załacznik-1-formularz-ofertowy

załacznik-2-oświadczenie

załacznik-3-protokół

Załącznik 4 – wzór umowy

Skip to content