Zapytanie ofertowe nr 17/ZP/US/REWI/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Szczecinek o tytule „Słowiański plac zabaw” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępna pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail : m.ziminski@karrsa.pl

17 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

17 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

17 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

17 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowgo

17 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Skip to content