ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/ZP/SZOWES/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 rzutników multimedialnych do projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

zapytanie ofertowe

zapytanie-ofertowe-doc

załacznik-1-formularz-ofertowy

załacznik-2-oświadczenie

załacznik-3-protokół

załącznik-4-umowa

ZAMÓWIENIE ANULOWANO – BŁĘDNA ILOŚĆ SZTUK .

AKTUALNE ZAMÓWIENIE Nr 10/ZP/SZOWES/2019 z dnia 06/06/2019 r

Skip to content