ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/ZP/SZOWES/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości  30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 rzutników multimedialnych do projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

rzutnik 6.06

zapytanie-ofertowe-06.06doc

załacznik-1-formularz-ofertowy 06.06

załacznik-2-oświadczenie 06.06

załacznik-3-protokół 06.06

załącznik-4-umowa 06.06

 

Skip to content