Zapytanie ofertowe nr 25/ZP/US/REWI/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Golczewo o tytule „Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez budowę trybun na terenie Stadionu Miejskiego”

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

 

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

25 ZP US REWI 2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

25 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

25 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowgo

25 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

25 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

Skip to content