Zapytanie ofertowe 28/ZP/US/REWI/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Suchań o tytule „Zielono nam – zagospodarowanie terenu na części ul. Kardynała Augusta Hlonda na obszarze rewitalizacji gminy Suchań”

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

28 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

28 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

28 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowgo

28 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

28 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

Skip to content