Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 1/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 1/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Stary Kraków o tytule „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc terenów zielonych we wsi Stary Kraków” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Stary Kraków o tytule „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc terenów zielonych we wsi Stary Kraków”

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

została podpisana w dniu 17.06.2019r. z Wykonawcą:

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Krakowie

ul. Stary Kraków 35A

76-100 Sławno

Skip to content