Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 5/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 5/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Drozdowo o tytule „Wykonanie remontu drogi gminnej numer 894506Z z Drozdowa do Drozdówka” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Drozdowo o tytule „Wykonanie remontu drogi gminnej numer 894506Z z Drozdowa do Drozdówka” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 14.06.2019r. z Wykonawcą:

Gmina Rymań

ul. Szkolna 7

78-125 Rymań

NIP: 6711808627

Skip to content