Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 6/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 6/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Rymań o tytule „Rozbudowa, remont i wyposażenie nowego pomieszczenia Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu znajdującej się przy ul. Szkolnej 2”

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Rymań o tytule „Rozbudowa, remont i wyposażenie nowego pomieszczenia Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu znajdującej się przy ul. Szkolnej 2”

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

została podpisana w dniu 14.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Historyczne “Dębosz”

ul. Koszalińska 41

78-125 Rymań

NIP: 6711830555

Skip to content