ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 10/ZP/SZOWES/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” prowadziła postępowanie o wartości netto nieprzekraczającej równowartości  30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa 3 rzutników multimedialnych do projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Poniżej protokół oraz informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU 10 ZP SZOWES 2019

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NR 10 ZP SZOWES 2019

Skip to content