Powiatowe Urzędy Pracy w Świdwinie i Połczynie-Zdroju zapoznały się z najnowszą ofertą Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Powiatowe Urzędy Pracy w Świdwinie i Połczynie-Zdroju zapoznały się z najnowszą ofertą Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W dniu 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie i Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Połczynie-Zdroju odbyły się spotkania przedstawicieli Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. dotyczące najnowszej oferty produktowej skierowanej do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie nowego miejsca pracy. Uczestnicy zostali poinformowani o ogólnych zasadach i warunkach ubiegania się o Pożyczki oraz z dokumentacją aplikacyjną niezbędną do uzyskania wsparcia finansowego.

Więcej informacji dotyczących projektu Jeremie 2 w ramach RPO WZ 2014-2020 MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz MIKROPOŻYCZKA NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY będzie można uzyskać kontaktując się z pracownikami Zespołu Jeremie telefonicznie lub w siedzibie KARR S.A.

 

Skip to content