Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 17/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 17/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Szczecinek o tytule „Słowiański plac zabaw” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Szczecinek o tytule „Słowiański plac zabaw”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 19.06.2019r. z Wykonawcą:

Fundacja “Miłosierdzie i wiedza”

ul. Wł. Bartoszewskiego 12/12

78-401 Szczecinek

Skip to content