Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 10/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 10/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Chocimino o tytule „Chocimino bawi się na sportowo” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Chocimino o tytule „Chocimino bawi się na sportowo” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 17.06.2019r. z Wykonawcą:

Kołem Gospodyń Wiejskich w Chociminie

Chocimino 7

76-010 Polanów

NIP: 499-067-60-45

Skip to content