Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 11/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 11/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Nowy Jarosław o tytule „Nowy Jarosław »Razem możemy więcej«” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

prowadzonym na podsawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Nowy Jarosław o tytule „Nowy Jarosław »Razem możemy więcej«” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 17.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Akademia Kobiet Wiejskich Gminy Darłowo

ul. J. H. Dąbrowskiego 4

76-150 Darłowo

KRS: 0000773677

Skip to content