Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 7/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 7/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Borne Sulinowo o tytule „PLAC ZABAW I BOISKO – MIEJSCE INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Borne Sulinowo o tytule „PLAC ZABAW I BOISKO – MIEJSCE INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 17.06.2019r. z Wykonawcą:

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Szpitalna 1

78-449 Borne Sulinowo

KRS: 0000486813

Skip to content