Informacja o nieudzieleniu zamówienia nr 31/ZP/US/REWI/2019

Informacja o nieudzieleniu zamówienia nr 31/ZP/US/REWI/2019

W związku z tym, że do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.06.2019 r. godz. 15:00 nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie udzieli zamówienia nr 31/ZP/US/REWI/2019 i przeprowadzi ponowną procedurę ogłoszenia zapytania ofertowego.

Więcej informacji w załączniku.

31 ZP US REWI 2019 Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

 

 

Skip to content