Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 24/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 24/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Golczewo o tytule „Zakup wyposażenia do golczewskiego kina plenerowego oraz kuchni społecznej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Golczewo o tytule „Zakup wyposażenia do golczewskiego kina plenerowego oraz kuchni społecznej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 26.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki

ul. Wielkopolska 27/u1

70-451 Szczecin

Skip to content