Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 25/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 25/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Golczewo o tytule „Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez budowę trybun na terenie Stadionu Miejskiego” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Golczewo o tytule „Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez budowę trybun na terenie Stadionu Miejskiego” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 27.06.2019r. z Wykonawcą:

Ludowy Klub Sportowy „Iskra”

ul. Zwycięstwa 23

Golczewo 72-410

Skip to content