Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 27/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 27/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Tychowo o tytule „Rewitalizacja historią malowana, sposobem na aktywność społeczną!” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Tychowo o tytule „Rewitalizacja historią malowana, sposobem na aktywność społeczną!” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 26.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie “Tychowska Akademia Filantropii”

ul. Kochanowskiego 1/10

78-220 Tychowo

Skip to content