Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 22/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 22/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Wolin o tytule „”Wyposażenie pracowni edukacji i animacji historycznej w celu zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Wolin o tytule „”Wyposażenie pracowni edukacji i animacji historycznej w celu zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

została podpisana w dniu 24.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jómsborg Vineta

ul. Graniczna 2

72-510 Wolin

Skip to content