Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 41/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 41/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Ścienne o tytule „Boisko w Ściennem – miejsce spotkań integracyjnych” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Ścienne o tytule „Boisko w Ściennem – miejsce spotkań integracyjnych” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

została podpisana w dniu 11.07.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych “KADAM”

ul. Przybrzeżna 1

73-140 Ińsko

Skip to content