Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 36/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 36/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Wisełka o tytule „Wyposażenie sali komputerowej w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wisełce oraz dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Wisełka o tytule „Wyposażenie sali komputerowej w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wisełce oraz dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 09.07.2019 r. z Wykonawcą:

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

ul. Zamkowa 23

72-510 Wolin

Skip to content