Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 39/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 39/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Komorowo o tytule „Strefa integracji i rekreacji w Komorowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Komorowo o tytule „Strefa integracji i rekreacji w Komorowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 15.07.2019r. z Wykonawcą:

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego

ul. Kościuszki 3

73-150 Łobez

Skip to content