Zapytanie ofertowe 6/ZP/REWI/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe 6/ZP/REWI/2019 dotyczące

Wyboru wykonawcy usługi wykonania 25 filmów promujących 150 przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w 25 gminach (średnio 6 inicjatyw na terenie gminy) objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Osoby do kontaktu:

Maciej Ziemiński lub Justyna Iwankiewicz, tel. 94 341-63-30. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e-mailem na adres: m.ziminski@karrsa.pl.

6 ZP REWI 2019 Zapytanie ofertowe

6 ZP REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

6 ZP REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

6 ZP REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

6 ZP REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Skip to content